دوربین های ثبت تخلف چراغ قرمز

دوربین ثبت تخلف چراغ قرمز

دوربین های ثبت تخلف وثبت پلاک چراغ قرمز

تحقیقات انجام شده نشان می دهد که عدم توجه به علامت چراغ قرمز و عبور غیرمجاز از چهارراه ها بیشترین علت وقوع تصادفات می باشد. می توان گفت که بیش از 20 % تصادف های درون شهری به دلیل عدم توجه به چراغ قرمز می باشد که بخش بسیار زیادی از تصادف ها در تقاطع ها و چهار راه ها می باشد. سامانه ثبت تخلف چراغ قرمز در چهار راه ها برای نظارت بر توقف خودرو ها پشت خط عابر پیاده می باشد. این سامانه، بر اساس الگوریتم های پردازش تصویر کار می کند و در صورت تخلف، سیستم به صورت خودکار از چراغ راهنمایی و خودروی متخلف عکس برداری می کند.

 

وظیفه اصلی سامانه کنترل چراغ قرمز :

 • ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز
 • ثبت تخلف توقف روی گذرگاه عابر پیاده در حالت چراغ قرمزتجهیزات سامانه دوربین چراغ قرمز
 • ثبت تردد کلیه وسایل عبوری ( صرف نظر از رنگ چراغ راهنمایی)

تجهیزات سامانه ثبت تخلف چراغ قرمز :

 

 

 

 

 

 

 

دوربین ها:

ابتدایی ترین ویژگی یک دوربین برای ثبت تخلف و پلاک خوانی آن است که باید دارای (InfraRed) IR به معنای طیف مادون قرمز باشد. به خاطر بازتابش بهتر نور مادون قرمز از پلاک ، دوربین مادون قرمز برای پلاک خوانی در تمامی شرایط آب و هوایی و ساعات متفاوت شب و روز می باشد و به همراه  IRداخلی تصویر مناسب پردازش از پلاک وسایل نقلیه ثبت می کند. با توجه به نصب سیستم ها در محیط آزاد و وجود انواع شرایط نوری ( شب، تابش مستقیم نور خورشید، سایه و…) برای عملکرد مطمئن سامانه حتما نیاز به دوربین دارای مادون قرمز به همراه پروژکتور بوده به خاطر این که عکس هایی هم که در شب گرفته می شوند باید رنگ ماشین قابل تشخیص باشد در غیر این صورت مورد تایید نمی باشند.

پروژکتورها:

برای این که تصویرهای ثبت شده از خود خودرو و پلاک آن در تمامی شرایط جوی و نوری متفاوت قابل قبول باشید به این 3 مدل پروژکتور نیازمندیم :

 • پروژکتور مادون قرمز داخلی

این پروژکتور داخل دوربین قرار گرفته و وظیفه تامین نور مادون قرمز لازم برای تصویر برداری از پلاک را بر عهده دارد.

 • پروژکتور سفید داخلی

برای ثبت تصاویررنگی از وسایل نقلیه و برای واضح بودن پلاک لازم است که دردوربین از پروژکتور مرئی سفید نیز استفاده شده باشد که وظیفه روشن کردن تصویر پلاک را بر عهده دارد.

 • پروژکتور سفید خارجی

پلاک ها به صورتی طراحی شده اند که نور را به خوبی بازتاب میکنند و برای ثبت پلاک همان نور پروژکتورهای داخلی کفایت میکند اما  بدنه وسایل نقلیه نیاز به نور خیلی بیشتری دارد ، این پروژکتورها نور لازم برای تصویر برداری رنگی از بدنه وسایل نقلیه در تمامی ساعات شبانه روز را فراهم می سازد.

 

ثبت تردد

برای ثبت تردد علاوه بر دوربین های پلاک خوان نیاز به یک نرم افزار جامع و هوشمند می باشد نرم افزار ثبت تردد بهسان اندیش این امکان را به شما میدهد که تمامی تردد ها در طول روز و  شب به صورت کامل و با دقت بالا ثبت کنید.

 

محیط نرم افزار ثبت پلاک بهسان اندیش

 

سامانه ثبت تردد بهسان اندیش می تواند تمامی تردد های انجام شده از تقاطع ها و چهارراه ها  را صرف نظر از وضعیت چراغ راهنمایی و رانندگی (روشن، خاموش، یا به هر رنگ) ثبت کند و همچنین می تواند برای کشف خودروهای مسروقه و تحت تعقیب، موارد آگاهی و… به کارگرفته شود. از دیگر مزایای این سامانه ثبت تصاویر ماشین به همراه پلاک و سرنشینان می باشد .

 

ثبت مستند تخلفات:

با توجه به اثبات پذیری تخلفات در سامانه ثبت تخلف چراغ قرمز لازم است که تصاویر تهیه شده از هر تخلف به صورت مستند ،روند رخداد تخلف را ثبت نمایند برای این منظور دو خط فرضی در دوربین ثبت تخلف توسط کاربر تنظیم می گردد که اگر در حالت چراغ قرمز پلاک خودرویی از خط اول عبور کرد وی به محدوده خط عابر تجاوز کرده است و روی خط عابر قرار گرفته است و برای ایشان تخلف توقف روی کانال عابر ثبت می گردد. اما در صورتی که پلاک متخلف از خط دوم نیز عبور کند متخلف به محدوده چهار راه تعرض کرده و تخلف عبور از چراغ قرمز برای وی ثبت می گردد بدیهی است که در این حالت برای این خودرو تخلف توقف روی خط عابر دیگر ثبت نمی گردد.
بدین ترتیب برای هر تخلف عکس های زیر تهیه می گردد:

عکس مادون قرمز پلاک خوانی در ابتدای تخلف پس از عبور از خط اول
عکس رنگی در ابتدای تخلف پس از عبور از خط اول
عکس مادون قرمز پلاک خوانی پس از محرز شدن تخلف
عکس رنگی پس از محرز شدن تخلف
عکس پلاک بریده شده خودرو

فرجه های زمانی در ثبت تخلف چراغ راهنمایی و رانندگی :

 • چند ثانیه ابتدایی چراغ :

به خاطر این که در حق رانندگان اجحاف نشود لازم است که چند ثانیه ی ابتدایی که چراغ قرمز می شود در سیستم درج نشود این زمان از 3 تا 5 ثانیه متغیر می باشد.

 • دنده عقب گرفتن :اگر خودرویی از خط عابرپیاده عبور کرده اما قبل از 3 ثانیه دنده عقب گرفته و به پشت خط عابر برگردد نباید تخلفی برای آن ثبت شود.
 • اختلال در عملکرد چراغ راهنمایی و رانندگی :

اگر به هرعلتی چراغ راهنمایی و رانندگی از حالت عملکرد معمول خارج شده ، چشمک زن شده و یا خاموش گردد سیستم به طور هوشمند ثبت تخلف را متوقف خواهد کرد.

 

نکات مهم :

 • اگرهنگامی که چراغ راهنمایی و رانندگی سبز یا زرد باشد و خودرویی به چهارراه وارد شود و به دلیل تراکم ترافیک خودرو وسط چهارراه باقی بماند و هنگامی که چراغ قرمز شد حرکت کند جریمه ای برای راننده ثبت نخواهد شد.
 • هنگامی که چراغ راهنمایی ورانندگی قرمز می باشد گردش به چپ و راست نیز به منزله عبور از چراغ قرمزبوده و برای وسیله ی نقلیه به عنوان تخلف ثبت می شود.
 • برای قابل قبول بودن جریمه ی صادر شده توسط دوربین علاوه بر اینه که نیاز به ثبت دو عکس از هر تخلف مورد نیاز است لازم است که در تصویر رنگی وضعیت چراغ راهنمایی و رانندگی نیز کاملا مشخص باشد.
 • همزمانی تصویر دوربین پلاک خوانی و دوربین رنگی شاهد :
 • با توجه به اینکه سیستم شامل دوربین های رنگی و مادون قرمز است پس هر دو دوربین باید در یک لحظه به صورت همزمان تصویر برداری کنند به همین علت ضروری است که بین تصاویر این دو دوربین همزمانی بر قرار باشد زیرا در غیر این صورت تصاویرتهیه شده ازوسیله ی نقلیه با توجه به سرعت خودروها در یکی از تصاویر با دیگری هماهنگ نبوده و عملکرد سیستم را مختل خواهد نمود.
 • عکس رنگی روز و شب :
 • باید توجه داشت که از نظر قانونی تردد یا تخلف زمانی اعتبار خواهد داشت که رنگ وسیله نقلیه به صورت واضح قابل رویت باشد به همین علت باید منبع نوری قابل قبولی از نظر طول عمر و مصرف الکتریکی تهیه شده باشد وهمچنین نباید منبع نور به صورتی باشد که چشم رانندگان را آزار دهد.

 

 • ثبت چند تردد یا تخلف همزمان
 • سامانه باید قابلیت ثبت تردد یا تخلف تمامی وسایل نقلیه داخل تصویر را داشته باشد یعنی در وضعیت سبز و زرد چراغ راهنمایی و رانندگی، لازم است که تردد تمامی وسایل نقلیه عبوری به همراه شماره پلاک، تصویر پلاک خوانی و عکس رنگی ثبت شود. و در وضعیت قرمز اگرهر تعداد وسیله نقلیه از خط عابرپیاده عبور نمایند باید برای تمامی آن ها تخلف ثبت شود. به عبارت دیگر اگر در وضعیت قرمز تمامی وسایل نقلیه بدون توجه به چراغ از چهار راه عبور کنند باید برای تمامی آن ها تخلف ثبت شود.

سامانه پلاک خوان :
سامانه باید قادرباشد تا کلیه پلاک های وسایل نقلیه عبوری اعم از ملی یا منطقه آزاد را تشخیص دهد و ثبت کند.همچنین باید تصویر بریده و صاف شده پلاک هر وسیله نقلیه نیز توسط سیستم تهیه شود. پلاک خودروهای مخدوش در سیستم باید قابل ثبت باشند و در محل مربوط به خود ثبت شوند تا توسط مراجع قانونی پیگیری شوند .

 

نحوه کار دوربین چراغ قرمز

سیستم های چراغ قرمز، به فناوری های بسیار پیچیده ای، مجهز می باشند،ولی از لحاظ مفهومی بسیار ساده عمل می کنند. بیشتر سیستم ها از4عنصر اصلی تشکیل شده اند: 1.دوربین ها   2.محرک های سنسور  3.پروژکتورها   4. رایانه. به طور کلی، فناوری های محرک زیادی وجود دارند اما همه ی آن ها یک هدف را دنبال می کنند: آنها تشخیص می دهند که اتومبیل چه زمانی به طور غیر قانونی از خط عبور کرده است.

هنگامی که اتومبیل از چهار راه عبور می کند، حسگرهایی که در سر تقاطع ها قرار دارند(1- حسگرهایی که زیرخط عابر نصب می شوند 2- حسگرهایی که در ارتفاع در کنار دوربین )، عبور اتومبیل را تشخیص می دهند و به کامپیوتر اطلاع می دهند. در صورتی که چراغ قرمز باشد، کامپیوتر به دوربین ها دستور می دهند تا از وسیله نقلیه عکس بگیرند. بیشتر سیستم ها، از دو دوربین استفاده می کنند. دوربین اول از روبرو و هنگامی که وسیله نقلیه از خط عبور می کند و دوربین دوم بعد از تقاطع و از پشت وسیله نقلیه عکس برداری می کند تا راننده و پلاک اتومبیل مشخص باشند.

تاریخ، زمان و سرعت وسایل نقلیه متخلف در کامپیوترثبت می شود. این سامانه قادر است چندین تخلف همزمان ازوسایل نقلیه متفاوت ثبت کند و تک تک وسایل نقلیه به صورت خودکار توسط سیستم پلاک خوانی می شوند. همچنین سیستم را به گونه ای می توان تنظیم کرد که برای مطلع کردن فرد متخلف یک فلش فعال شود یا از نورهای پالسی به صورت نامحسوس استفاده شود.

محرک های سنسور

این سنسور ها به دو صورت زیر می باشند :

 1. سنسور های هوایی : که در نزدیکی دوربین نصب میشود.
 2. سنسور های زمینی:که در زیر خط عابر پیاده نصب میشوند.

هنگامی که چراغ راهنمایی و رانندگی سبز یا نارنجی است، سیستم هیچ عکس العملی نشان نمی دهد. ولی به محض قرمز شدن چراغ، سیستم فعال می گردد.

 

هنگامی که سنسورها فعال باشند به محض اینکه وسیله نقلیه حرکت کند مشخص می شود که وسیله ای در حال عبور از خط عابر پیاده است و از آن عکس می گیرد. همچنین در صورتی که خودرو روی خط عابر پیاده نیز توقف نماید در سیستم تشخیص داده شده و برای آن تخلف توقف روی خط عابر پیاده ثبت می گردد.

عکس ها و فیلم های بدست آمده از وسیله نقلیه متخلف به کامپیوتر منتقل شده ودر آن ذخیره می گردد. پلیس با تمام اطلاعات منطبق با تصویر و عکس هاي وسیله متخلف، جرایم قانونی را به صورت اتوماتیک اعمال می کند و از طریق پیام کوتاه نیز فرد خاطی را مطلع می کنندهمچنین این فیلم ها و عکس ها نیزمی تواند به منزله سندي حقوقی فرض شود و قابل استناد در دادگاه نیز باشد.

 

در این سامانه ها علاوه بر استفاده از دوربین عکسبرداري می توان از دوربین فیلمبرداري نیز استفاده کرد. دوربین هاي عکسبرداري از نوع تمام اتوماتیک و بسیار دقیق و حساس می باشند. معمولا زمان نورگیري این دوربین ها کمتر از یک هزارم ثانیه است. به این ترتیب می تواند حتی در حالت حرکت خودرو با سرعت بسیار زیاد نیز تصویر واضحی از آن تهیه نماید. این دوربین  هاي عکسبرداري مجهز به فلش نیز بسته به شرایط نوري به طور اتوماتیک تنظیم می گردد و در هر شرایط آب و هوایی و نور عمل می نمایند.

وظایف دوربین پلاک خوان پلیس

 • خواندن و تفکیک انواع خودروها و موتورسیکلت ها با هر نوع پلاك ایران (شخصی، دولتی، جانبازان، سازمانی، ارگان ها، تاکسی و …) نیز قابل انجام می باشد.
 • پلاک هاي کثیف، ضربه خورده و مخدوش اگرچه ممکن است در پلاک خوانی مشکل ایجاد کند؛ ولی با مکانیزم طراحی شده، اکثر آنها قابل شناسایی و ثبت می باشند.
 • علاوه بر این موارد، استفاده هاي امنیتی نظیر تشخیص خودروهای تحت تعقیب و مسروقه نیز از کاربردهای چنین سیستمی محسوب می گردد.
 • پلاک خوانی خودروها و اعمال تخلف برای کلیه وسایل نقلیه اي که در وضعیت قرمز چراغ راهنمایی، روی خط عابر پیاده بایستند و از خط عبور نمایند به تفکیک آن ها انجام می گردد.

 

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + هفت =