نمونه کار های شرکت بهسان اندیش

ژانویه 26, 2020

سامانه آزمونیار در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

ژانویه 26, 2020

نرم افزار باسکول بهسان توزین در شرکت کاروان جنوب بندر ماهشهر

اکتبر 1, 2019
سامانه بهسان توزین

نرم افزار باسکول بهسان توزین در شرکت کاروان جنوب

سپتامبر 30, 2019
نرم افزار آزمونیار

سامانه آزمونیار در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

سپتامبر 29, 2019
سامانه کنترل تردد بهسان

سامانه کنترل تردد خودرو بهسان در جهاد کشاورزی

سپتامبر 28, 2019
سامانه کنترل تردد بهسان

سامانه کنترل تردد خودرو در شهرک صنعتی سجزی

سپتامبر 27, 2019
سامانه کنترل تردد بهسان

سامانه کنترل تردد خودرو بهسان در پایانه اصفهان

سپتامبر 26, 2019
سامانه کنترل تردد و مدیریت پارکینگ بهسان

مدیریت پارکینگ بهسان در مجموعه تله کابین رامسر

سپتامبر 25, 2019
سامانه کنترل تردد

سامانه کنترل تردد در شرکت کنترل ترافیک تهران

سپتامبر 24, 2019
سامانه کنترل تردد و مدیریت پارکینگ بهسان

سامانه مدیریت پارکینگ در مجتمع تجاری انقلاب

سپتامبر 23, 2019
سامانه بهسان توزین

سامانه بهسان توزین اجرا شده در شرکت غله ماهشهر

سپتامبر 22, 2019
سامانه کنترل تردد بهسان

اجرای سامانه کنترل تردد در مجتمع مس سرچشمه