نمونه کار های شرکت بهسان اندیش

مهر ۹, ۱۳۹۸
سامانه بهسان توزین

نرم افزار باسکول بهسان توزین جنوب بندر ماهشهر

مهر ۸, ۱۳۹۸
نرم افزار آزمونیار

سامانه آزمونیار در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مهر ۷, ۱۳۹۸
سامانه کنترل تردد بهسان

سامانه کنترل تردد خودرو بهسان در جهاد کشاورزی

مهر ۶, ۱۳۹۸
سامانه کنترل تردد بهسان

سامانه کنترل تردد خودرو در شهرک صنعتی سجزی

مهر ۵, ۱۳۹۸
سامانه کنترل تردد بهسان

سامانه کنترل تردد خودرو بهسان در پایانه اصفهان

مهر ۴, ۱۳۹۸
سامانه کنترل تردد و مدیریت پارکینگ بهسان

مدیریت پارکینگ بهسان در مجموعه تله کابین رامسر

مهر ۳, ۱۳۹۸
سامانه کنترل تردد

سامانه کنترل تردد در شرکت کنترل ترافیک تهران

مهر ۲, ۱۳۹۸
سامانه کنترل تردد و مدیریت پارکینگ بهسان

سامانه مدیریت پارکینگ در مجتمع تجاری انقلاب

مهر ۱, ۱۳۹۸
سامانه بهسان توزین

سامانه بهسان توزین اجرا شده در شرکت غله ماهشهر

شهریور ۳۱, ۱۳۹۸
سامانه کنترل تردد بهسان

اجرای سامانه کنترل تردد در مجتمع مس سرچشمه