1
2
3
4
1

سامانه جامع پلاک خوان (کنترل تردد بهسان)

2

سامانه گزارش گیری تحت وب بهسان

3

داشبورد مدیریتی برای نمایش سریع آخرین وضعیت ترددها

4

سامانه تحت موبایل برای ورود سریع اطلاعات