سامانه جامع مدیریت باسکول در شرکت کاروان جنوب بندر ماهشهر

نرم افزار مدیریت باسکول بهسان توزین با بهره گیری از نرم افزار پلاک خوان بهسان، پس از خواندن پلاک خودروی موردنظر و اندازه گیری وزن و ثبت اطلاعات، امکان صدور قبض را برای کاربر فراهم می آورد. برخی از توانمندی های نرم افزار به شرح ذیل است.

اجرای سامانه بهسان توزین در شرکت کاروان جنوب بندر ماهشهر