سامانه کنترل تردد خودرو بهسان

این سامانه با استفاده از نرم افزار پلاکخوان بهسان پلاک خودروهایی که قصد ورود به مجموعه را دارند، ثبت نموده و تصاویر آنها را ذخیره می کند. در صورتی که خودرو بر اساس شماره پلاک آن ، مجاز به ورود به مجموعه باشد نرم افزار راهبند را باز نموده و خودرو وارد می شود.

قابلیت های سامانه کنترل تردد خودرو بهسان

  • ثبت کلیه تردد ها (تردد شمار)

  • بدون محدودیت در ثبت پلاک

  • قابلیت کنترل چراغ های هشدار دهنده

  • کنترل راهبند یا درب برقی

  • قابلیت اتصال دوربین های اضافه

  • گزارشگیری تصویری از ترددها

  • گزارشگیری از خودروهای موجود در پارکینگ

  • گزارش گیری از ترددهای غیر مجاز

  • تعیین جواز ورود و خروج بر اساس ساعت و تاریخ

  • عملکرد تحت شبکه

اجرای سامانه کنترل تردد در مجتمع مس سرچشمه
اجرای سامانه کنترل تردد در مجتمع مس سرچشمه
اجرای سامانه کنترل تردد در مجتمع مس سرچشمه
اجرای سامانه کنترل تردد در مجتمع مس سرچشمه
اجرای سامانه کنترل تردد در مجتمع مس سرچشمه