نرم افزار مدیریت تعمیرگاه ، کارواش و تعویض روغن بهسان

تعمیرگاه

با عبور کلیه خودرو ها از ورودی و ثبت پلاک آن ها توسط دوربین در صورتی که پلاک خوانده شده از قبل در این سامانه تعریف شده باشد ، اطلاعات مربوط به صاحب خودرو و سرویس های قبلی به اپراتور سیستم نمایش داده می شود. در غیر این صورت اگر پلاک خودرو برای اولین بار خوانده شده باشد ، اپراتور قادر به ثبت اطلاعات و تعریف پلاک خودرو در سامانه می باشد.

این سامانه جهت ارائه فاکتور و یا پیش فاکتور دارای دو قسمت خدمات و کالا می باشد که لیست خدمات و کالا ها با توجه به نوع و مدل خودرو ها قابل تعریف می باشد. اپراتور پس انتخاب خدمات و کالا های مورد نظر قادر به صدور و چاپ فاکتور و یا پیش فاکتور برای خودروی مربوطه می باشد.