اجرای سامانه کنترل تردد بهسان در پایانه مسافربری کاوه شهر اصفهان

با استفاده از نرم افزار پلاکخوان بهسان پلاک خودروهایی که قصد ورود به پایانه را دارند، ثبت نموده و تصوایر آنها را ذخیره می کند. در صورتی که خودرو بر اساس شماره پلاک آن مجاز به ورود به پایانه باشد نرم افزار راهبند را باز نموده و خودرو وارد می شود.

قابلیت های سامانه کنترل تردد خودرو بهسان

  • ثبت کلیه تردد ها (تردد شمار)

  • بدون محدودیت در ثبت پلاک

  • قابلیت کنترل چراغ های هشدار دهنده

  • کنترل راهبند یا درب برقی

  • قابلیت اتصال دوربین های اضافه

  • گزارشگیری تصویری از ترددها

  • گزارشگیری از خودروهای موجود در پارکینگ

  • گزارش گیری از ترددهای غیر مجاز

  • تعیین جواز ورود و خروج بر اساس ساعت و تاریخ

  • عملکرد تحت شبکه

پایانه مسافربری کاوه اصفهان